Επικοινωνήστε μαζί μας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Εργαστήριο Υγιεινής
Μον. Περιβαλ. Μικροβιολογίας
Τηλ: (+30) 2610 969875
       (+30) 2610 969876
       (+30) 2610 997935
Fax: (+30) 2610 969875
Ε-mail: info@iwaterfood.gr


Διήμερο Σεμινάριο: Διαχείριση και Έλεγχος Κολυμβητικών Δεξαμενών, 09/01/2018

H Ιατρική Σχολή του  Πανεπιστήμιου Πατρών, Τμήμα Υγιεινής με την υποστήριξη της ΕΜΒΙΩ AMKE  διοργανώνει στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης στις 26-27 Ιανουαρίου το διήμερο σεμινάριο με θέμα:

“Διαχείριση και Έλεγχος Κολυμβητικών Δεξαμενών”.

Το σεμινάριο απευθύνεται  σε υπεύθυνους κολυμβητικών δεξαμενών, υπεύθυνους αγωνιστικών ομάδων κολύμβησης, υπεύθυνους βρεφικής κολύμβησης, επόπτες δημόσιας υγείας, διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ/ΤΕΙ, φοιτητές σχολών με σχετικό θέμα, μελετητές/κατασκευαστές/συντηρητές κολυμβητικών δεξαμενών, ξενοδοχεία, ιδιωτικά και δημόσια κολυμβητήρια.

Η πρώτη μέρα του σεμιναρίου περιλαμβάνει εισηγήσεις και η δεύτερη μέρα το εφαρμοσμένο “Σεμινάριο εκτίμησης κινδύνων” το οποίο θα πραγματοποιηθεί με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων με σειρά προτεραιότητας. Μπορεί να γίνει επιλογή παρακολούθησης της πρώτης μέρας ή και των δύο ημερών.
(Προεγγραφή απαραίτητη).

Επισυνάπτεται η αφίσα  και το πρόγραμμα του Σεμιναρίου.