Επικοινωνήστε μαζί μας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Εργαστήριο Υγιεινής
Μον. Περιβαλ. Μικροβιολογίας
Τηλ: (+30) 2610 969875
       (+30) 2610 969876
       (+30) 2610 997935
Fax: (+30) 2610 969875
Ε-mail: info@iwaterfood.gr


Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας

Το εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής έχει ξεκινήσει νέο ερευνητικό έργο , συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση , με σκοπό να αναπτύξει σύστημα πλήρους και τεκμηριωμένης ιχνηλασιμότητας για μεταποιημένα φρούτα, καρπούς και αλιεύματα με εστίαση στον καταναλωτή (Trusttrace). Στόχοι του ερευνητικού προγράμματος είναι :

  • Δυνατότητα πληροφοριών σε όλα τα στάδια παραγωγής ενός προϊόντος, από  το χωράφι στον καταναλωτή
  • Δυνατότητα ανάκλησης προϊόντος
  • Ασφάλεια τροφίμων σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Αποδοτικότητα λειτουργίας εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Αειφορία με την υιοθέτηση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε ελιές ποικιλίας «Καλαμών», στην Κορινθιακή σταφίδα «ΒΟΣΤΙΤΣΑ ΠΟΠ»  και στο αυγοτάραχο Μεσολογγίου (ΠΟΠ).