Επικοινωνήστε μαζί μας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Εργαστήριο Υγιεινής
Μον. Περιβαλ. Μικροβιολογίας
Τηλ: (+30) 2610 969875
       (+30) 2610 969876
       (+30) 2610 997935
Fax: (+30) 2610 969875
Ε-mail: info@iwaterfood.gr


Επισκέψεις σχολείων στα πλαίσια της δράσης «Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο»

Την άνοιξη κάθε ακαδημαϊκού έτους διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών τη δραστηριότητα «Ημέρες γνωριμίας των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Πατρών» με τον τίτλο:

«Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο»

Στα πλαίσια του προγράμματος , γίνεται παρουσίαση των μεθόδων ελέγχου της Μικροβιολογικής  ποιότητας Περιβαλλοντικών δειγμάτων (νερό, χώµα, αέρας, τρόφιμα) µε έμφαση στην  παρατήρηση των µικροοργανισμών -δεικτών. Απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων µε στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν και να έρθουν σε  πρώτη επαφή µε τον ποιοτικό έλεγχο του νερού και των τροφίμων και των μεθόδων ελέγχου της ποιότητάς τους