Επικοινωνήστε μαζί μας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Εργαστήριο Υγιεινής
Μον. Περιβαλ. Μικροβιολογίας
Τηλ: (+30) 2610 969875
       (+30) 2610 969876
       (+30) 2610 997935
Fax: (+30) 2610 969875
Ε-mail: info@iwaterfood.gr


European Public Health WEEK: Clean water, healthy life: bring your water for analysis 14/5/2019

Στα πλαίσια του «European Public Health WEEK» την Τρίτη 14/5/2019 9.00 με 12.00 π.μ. στο Εργαστήριο Υγιεινής του τμήματος Ιατρικής του Π.Π. θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση για την ποιότητα του νερού και των επιπτώσεων του στην υγεία. Οποιοσδήποτε μπορεί να φέρει το νερό του για μικροβιακό έλεγχο χωρίς οικονομική επιβάρυνση (το δείγμα νερού θα πρέπει να έχει συλλεχθεί σε αποστειρωμένο δοχείο)

Δείτε τον πλήρη κατάλογο των εκδηλώσεων του «European Public Health WEEK» στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eupha.org/EUPHW_Full_list_of_events