Επικοινωνήστε μαζί μας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Εργαστήριο Υγιεινής
Μον. Περιβαλ. Μικροβιολογίας
Τηλ: (+30) 2610 969875
       (+30) 2610 969876
       (+30) 2610 997935
Fax: (+30) 2610 969875
Ε-mail: info@iwaterfood.gr


Erasmus project Equal Sport for All ESFA
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εφημερίδα Πελοπόννησος και την Μ. Ριζογιάννη.
Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αξίζει να συνεχιστεί. Τα αποτελέσματα του θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα στους φορείς που θα ήθελαν να το συνεχίσουν.