Επικοινωνήστε μαζί μας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Εργαστήριο Υγιεινής
Μον. Περιβαλ. Μικροβιολογίας
Τηλ: (+30) 2610 969875
       (+30) 2610 969876
       (+30) 2610 997935
Fax: (+30) 2610 969875
Ε-mail: info@iwaterfood.gr


Αναλύσεις coronavirus

Το εργαστήριο αναλαμβάνει συνεργασίες με εταιρείες για παρουσία κορωνοϊού σε αέρα, νερά, λύματα και τρόφιμα. Υπάρχει η δυνατότητα οι αναλύσεις να πραγματοποιηθούν με digital droplet PCR που προσφέρει μεγαλύτερη ευαισθησία και αξιοπιστία.