Επικοινωνήστε μαζί μας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Εργαστήριο Υγιεινής
Μον. Περιβαλ. Μικροβιολογίας
Τηλ: (+30) 2610 969875
       (+30) 2610 969876
       (+30) 2610 997935
Fax: (+30) 2610 969875
Ε-mail: info@iwaterfood.gr


Πρότυπα

Πιστοποιήσεις

Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας του Εργαστηρίου Υγιεινής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών διαθέτει διαπίστευση κατά ISO 17025 (ΕΣΥΔ, αρ. Πιστοπ. 550-2) στους ακόλουθους τομείς:

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή

Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες

Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

Νερά και απόβλητα Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός Αδενοϊών, Νοροϊών και HAV Εσωτερική μέθοδος TaqMan Real-Time PCR, Stratagene Mx3005P, βασισμένα σε πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ιολογίας Περιβάλλοντος VIROCLIME
Νερά πόσιμα, επιφανειακά και θαλασσινά Aνίχνευση και καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και E.coli

ISO 9308-1:2014

Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης

ISO 7899-2:2001

Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas αeruginosa

ISO 16266:2006

Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 22±2 οC και στους 36±2 οC

ISO 6222:1999

Ανίχνευση και καταμέτρηση των Legionella spp.

ISO 1173:2017

Τρόφιμα και ζωοτροφές

Καταμέτρηση των κοαγκουλάση θετικών σταφυλόκοκκων ISO 6888-1:1999

Καταμέτρηση των β-γλυκουρονιδάση θετικών Escherichia coli

ISO 16649-2:2001

Ανίχνευση και καταμέτρηση Εντεροβακτηριακών

ISO 21528-2:2017
Ανίχνευση Salmonella spp ISO 6579-1:2017
Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός Αδενοϊών, Νοροϊών και HAV Εσωτερική μέθοδος TaqMan Real-Time PCR, Stratagene Mx3005P, βασισμένα σε πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ιολογίας Τροφίμων VITAL και στη μέθοδο ISO/TC 34/SC 9 N 1065, CEN/TC 275/WG 6 N465