Επικοινωνήστε μαζί μας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Εργαστήριο Υγιεινής
Μον. Περιβαλ. Μικροβιολογίας
Τηλ: (+30) 2610 969875
       (+30) 2610 969876
       (+30) 2610 997935
Fax: (+30) 2610 969875
Ε-mail: info@iwaterfood.gr


CEN/WG6/TAG4

Το ΙWaterFood σαν μέλος της Επιτροπής CEN/WG6/TAG4 για την ανάπτυξη ISO πρωτοκόλλου ελέγχου ιών σε δείγματα τροφίμων και νερών θα συμμετάσχει σε διεργαστηριακό σχήμα ελέγχου ιών (Νορο-ιοί, HAV) υπό την καθοδήγηση του CEFAS

«Αs you may or may not know, the European Commission in December 2010 decided to fund the validation under mandate M/381 of the new ISO/TS 15216-1:2013 Microbiology of food and animal feed — Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using real-time RT-PCR — Part 1: Method for quantification, developed by CEN/TC 275/WG6/TAG4. When M/381 was originally released in 2007 Cefas, as the nominated project leader for the validation of work item 1 “Detection of food borne viruses in food based on PCR technique” submitted a proposal to CEN for a two-stage validation (method characterization in single expert labs followed by collaborative trial). We are currently carrying out the method characterisation element of the validation, and are due to carry out the collaborative trials later on in 2013»