Το Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών αναζητά 2 άτομα για την θέση του Μοριακού Βιολόγου ή Βιολόγου, κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, για διδακτορική διατριβή σε θέμα Περιβαλλοντικής Υγείας. Θα προτιμηθεί όποιος/α έχει εμπειρία σε περιβαλλοντικές αναλύσεις. Υπάρχει δυνατότητα υποτροφίας με τη συμμετοχή σε project. Ε-mail επικοινωνίας: aposvanta@gmail.com