Επικοινωνήστε μαζί μας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Εργαστήριο Υγιεινής
Μον. Περιβαλ. Μικροβιολογίας
Τηλ: (+30) 2610 969875
       (+30) 2610 969876
       (+30) 2610 997935
Fax: (+30) 2610 969875
Ε-mail: info@iwaterfood.gr
           

Διαπίστευση ΕΣΥΔ

Το IWaterFood είναι διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 για μικροβιολογικές και ιολογικές αναλύσεις νερού , λυμάτων και τροφίμων (αρ. πιστοποιητικού 550-3).   Πιστοποιητικό Διαπίστευσης