Ζύμες

Ανίχνευση και τυποποίηση Ζυμών σε τρόφιμα.

Η παρουσία γενικά ζυμών στα τρόφιμα  πιστεύεται ότι είναι ακίνδυνη για τη δημόσια υγεία,  αν και  περιστασιακές αλλεργίες έχουν αποδοθεί σε αυτές. Ωστόσο  ορισμένα είδη προκαλούν αλλοίωση των τροφίμων, με αποτέλεσμα την ορατή και ανιχνεύσιμη υποβάθμιση των φυσικό- χημικών και οργανοληπτικών ιδιοτήτων των τροφίμων. Αυτές οι ανεπιθύμητες αλλοιώσεις είναι υπεύθυνες για σοβαρές οικονομικές απώλειες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να ενέχουν και πιθανούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Το Εργαστήριο Υγιεινής, η Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας προσφέρει υπηρεσίες ανίχνευσης  και τυποποίηση ζυμών σε τρόφιμα οι οποίες βασίζονται στην ανίχνευση και ταυτοποίηση γενετικού υλικού   με σύγχρονες μοριακές τεχνικές .

Ειδικότερα πραγματοποιούνται οι εξής  αναλύσεις:

  • Ανάλυση για την ανίχνευση  και τυποποίηση ζυμών σε τρόφιμα , χυμούς.
  • Ανάλυση για την ειδική ανίχνευση και ταυτοποίηση της ζύμης Zygosaccharomyces bailii. Το είδος Zygosaccharomyces bailii είναι από τις πιο συχνές αιτίες για τις αλλοιώσεις που παρατηρούνται σε  χυμούς φρούτων, σάλτσες, ανθρακούχα αναψυκτικά, σάλτσες για σαλάτες και κέτσαπ.