Εισαγωγή

Το Μοριακό Κέντρο IWaterFood αποτελεί τμήμα της Μονάδας Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας του εργαστηρίου Υγιεινής, του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.Το IWaterFood ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2008, με στόχο να προσφέρει στον τομέα της ανάλυσης τροφίμων και υδάτων, καθώς και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, παρέχοντας τις υπηρεσίες του με απόλυτη υπευθυνότητα, εχεμύθεια και αξιοπιστία.

Το IWaterFood είναι ένα καινοτόμο εργαστήριο που ειδικεύεται στη μοριακή ανίχνευση και ταυτοποίηση (DNA / RNA) ιών, παρασίτων, βακτηρίων και μυκήτων στα τρόφιμα, στα νερά και στα περιβαλλοντικά δείγματα. Εγγυάται τη διενέργεια αναλύσεων μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των δοκιμών που εξασφαλίζει την ορθότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Όλες οι δοκιμές βασίζονται σε πρότυπες διεθνείς μεθόδους (ISO, USEPA), όπως ορίζει η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τις Βιομηχανίες στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση του καταναλωτή και την αύξηση των πωλήσεων. Επίσης στόχος του είναι η διερεύνηση των προβληματων μόλυνσης της παραγωγικής διαδικασίας με χρήση ταχέων μοριακών μεθόδων.

Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας του Εργαστηρίου Υγιεινής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών εξυπηρετεί ανάγκες στους παρακάτω τομείς:

 • Ποιότητα Υδάτινου Περιβάλλοντος
 • Ποιότητα Τροφίμων
 • Δημόσια Υγεία
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων

Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου μας καλύπτουν τις ανάγκες πολλών ειδών επιχειρήσεων και οργανισμών:

Ιδιωτικοί φορείς
Βιομηχανίες εμφιάλωσης νερών
Βιομηχανίες γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων
Βιομηχανίες χυμών-αναψυκτικών-ποτών
Μονάδες επεξεργασίας τροφίμων
Βιομηχανίες επεξεργασίας σαλιγκαριών
Βιομηχανίες κρέατος και αλλαντικών
Βιομηχανίες επεξεργασίας ελιών
Βιομηχανίες τυποποιημένων τροφίμων (αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά)
Βιομηχανίες ζωοτροφών
Αλυσίδες τροφίμων
Catering
Αρτοποιεία
Εστιατόρια
Ξενοδοχεία
Ζαχαροπλαστεία
Κολυμβητήρια
Κέντρα αισθητικής – Spa
Κατασκηνώσεις

 

Δημόσιοι Φορείς
ΕΦΕΤ
Νοσοκομεία – Κλινικές
Διευθύνσεις Υγείας
ΔΕΥΑ
Περιφέρειες – Δήμοι
Σχολικές μονάδες
Πανεπιστημιακές μονάδες
Στρατιωτικές μονάδες

Το Κέντρο μέσω του Εργαστηρίου Υγιεινής διατηρεί σημαντικές συνεργασίες με πολλούς Δήμους, Διευθύνσεις Υγείας Περιφέρειας, Υπουργεία, ΕΦΕΤ και Ιδιωτικές εταιρείες. Επίσης διαθέτει σημαντικές συνεργασίες με διάφορους ευρωπαϊκούς φορείς:

 • COST Office, European Union
 • Department of Microbiology, University of Barcelona, Spain
 • University of Valencia, Spain
 • Department of Virology, University of Umea, Sweden

Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε :

Ελληνικό Κέντρο Αναφοράς για την πρόληψη και την εκτίμηση κινδύνου για την παρουσία μικροβιολογικών κινδύνων σε νερά και τρόφιμα

 • Με την παροχή συμβουλών και πληροφοριών μέσω της επιστημονικής μονάδας μας.
 • Με την κατάρτιση, εκπαίδευση και παροχή βοήθειας σε εργαστήρια ή επαγγελματίες στον τομέα της τεχνολογικών και αναλυτικών εξελίξεων.
 • Με το να φέρει προστιθέμενη αξία για τη βελτιστοποίηση των γνώσεων, τεχνογνωσίας ή καινοτόμων τεχνολογιών που δημιουργούνται από τα ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια ή βιομηχανίες.