Τρόφιμα

Οι μικροβιολογικοί κίνδυνοι στα τρόφιμα αποτελούν μία από τις κυριότερες πηγές τροφιμογενών ασθενειών στον άνθρωπο. Στόχος των αναλύσεων τροφίμων είναι η παροχή ασφαλών τροφίμων στους καταναλωτές και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Το iwaterfood διαθέτει τον κατάλληλο εργαστηριακό σύγχρονο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την ανίχνευση ιών, μυκήτων και βακτηρίων  σε τρόφιμα όπως: χυμούς,  οστρακοειδή, λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς, τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

Μοριακές αναλύσεις για την ανίχνευση ιών και μυκήτων

Το Κέντρο εξειδικεύεται στην Ιολογία Τροφίμων και αποτελεί ένα αναγνωρισμένο εργαστήριο στον Ευρωπαϊκό χώρο, συμμετέχοντας σε σημαντικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα.

Ιοί
Μύκητες
Hepatitis A Virus
C. albicans
Hepatitis E Virus
Z. bailii
Norovirus GI
Ολικοί μύκητες
Norovirus GII
Human Adenovirus
Porcine Adenovirus
Bovine Polyomavirus

 

Μικροβιολογικές αναλύσεις για την ανίχνευση βακτηρίων

Το iwaterfood είναι διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ για μικροβιολογικές δοκιμές στα τρόφιμα και προϊόντα ανθρώπινης κατανάλωσης βάση του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025*, με αριθμό πιστοποιητικού 550-5 και εφαρμόζει τα πιο σύγχρονα πρότυπα ανάλυσης.

Βακτήρια
Εντεροβακτηριοειδή *
E.coli*
Salmonella spp.*
S.aureus*
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 30°C
L.monocytogenes
Coliforms