Τεχνογνωσία IWaterFood (IWF)

Υψηλή απόδοση, ταχείες τεχνολογίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας

Οι λύσεις μας

Μοριακή ταυτοποίηση και τυποποίηση μικροβιακών παραγόντων σε νερά και τρόφιμα
Η εμπειρία μας αφορά τη μοριακή ταυτοποίηση των νέων και αναδυόμενων μικροβιακών παραγόντων ή παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα στις μεθόδους ανίχνευσης (ιοί, βακτήρια, παράσιτα, μύκητες). Χρησιμοποιούμε καινοτόμες και ταχείες μοριακές μεθόδους.

Το ΙWaterFood (IWF) σας προσφέρει μια υπηρεσία η οποία προσαρμόζεται στις απαιτήσεις σας για την αξιολόγηση των βιολογικών κινδύνων, ως μέρος της υλοποίησης αναλύσεων επικύρωσης, σχέδιων παρακολούθησης.

Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (R&D)

Η εμπειρία μας βασίζεται στην ενεργητική έρευνα και ανάπτυξη καθώς και στις πολλές συνεργασίες με πανεπιστήμια και εργαστήρια διεθνούς φήμης. Επιστήμονες του IWaterFood (IWF) είναι γνωστoί για τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, την ενεργή συμμετοχή τους στον ΕΛΟΤ (Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης) και σε ομάδες εργασίας στον τομέα της μικροβιολογίας νερών και τροφίμων.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Πέρα από την αναλύσεις που προβλέπονται από το νόμο, το IWaterFood (IWF) σας προσφέρει μια βελτιωμένη ανάλυση των κινδύνων που συμπληρώνει και συναντά τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. To IWaterFood (IWF) είναι το πρώτο Ελληνικό εργαστήριο που προσφέρει την ανίχνευση και την ταυτοποίηση των ανθρώπινων εντερικών ιών εντερικής προέλευσης στα νερά και τα τρόφιμα με τη χρήση μεθόδων μοριακής βιολογίας. Στον τομέα της μικροβιολογίας, η τεχνογνωσία του IWaterFood (IWF) έγκειται στην ανίχνευση και ταυτοποίηση των παθογόνων βακτηρίων μέσα σε 24 ώρες.

Ανάγκες της καινοτομίας, οι ειδικές ανάγκες

Το IWaterFood (IWF) εφαρμόζει καινοτόμες λύσεις, προκειμένου να προβλέπουν και να λύνουν μελλοντικά προβλήματα των εργοστασίων τροφίμων καθώς και των υπηρεσιών ύδρευσης.

Συμβουλές και κατάρτιση

Εκτός από την εμπειρία στις αναλύσεις, το IWaterFood (IWF) προσφέρει επίσης συμπληρωματικές και καινοτόμες υπηρεσίες:

  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και
  • Τμήμα εκπαίδευσης