• Κέντρο ελέγχου ποιότητας νερών και τροφίμων

Διαπίστευση ΕΣΥΔ

Το IWaterFood είναι διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 για μικροβιολογικές και ιολογικές αναλύσεις νερού, λυμάτων και τροφίμων (αρ. πιστοποιητικού 550-5). Πιστοποιητικό Διαπίστευσης


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ