• Κέντρο ελέγχου ποιότητας νερών και τροφίμων

Διαπίστευση ΕΣΥΔ

Το IWaterFood είναι διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 για μικροβιολογικές και ιολογικές αναλύσεις νερού , λυμάτων και τροφίμων (αρ. πιστοποιητικού 550-3).   Πιστοποιητικό Διαπίστευσης


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ