Επικοινωνήστε μαζί μας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Εργαστήριο Υγιεινής
Μον. Περιβαλ. Μικροβιολογίας
Τηλ: (+30) 2610 969875
       (+30) 2610 969876
       (+30) 2610 997935
Fax: (+30) 2610 969875
Ε-mail: info@iwaterfood.gr


Επικαιροποιημένος κατάλογος Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων

Το εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών iwaterfood βρίσκεται στον επικαιροποιημένο κατάλογο εργαστηρίων ‘Επίσημου ελέγχου τροφίμων’ του ΕΦΕΤ. Μπορείτε να δείτε την λίστα με όλα τα επικαιροποιημένα εργαστήρια της Ελλάδας στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Επικαιροποιημένος Κατάλογος Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου τροφίμων