Επικοινωνήστε μαζί μας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Εργαστήριο Υγιεινής
Μον. Περιβαλ. Μικροβιολογίας
Τηλ: (+30) 2610 969875
       (+30) 2610 969876
       (+30) 2610 997935
Fax: (+30) 2610 969875
Ε-mail: info@iwaterfood.gr


Το «iwaterfood» στην υπηρεσία των Αγώνων

Το «iwaterfood» (μονάδα περιβαλλοντικής μικροβιολογίας) του εργαστηρίου υγιεινής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με την ομάδα του, έχει αναλάβει τον έλεγχο της ποιότητας του θαλασσινού νερού και των κολυμβητικών δεξαμενών στους ΙΙ Μεσογειακούς Παράκτιους Αγώνες της Πάτρας και συμμετέχει εθελοντικά, προσφέροντας την τεχνογνωσία του, σε θέματα επιδημιολογικής πρόληψης και επιτήρησης.
#mbgpatras2019