Επικοινωνήστε μαζί μας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Εργαστήριο Υγιεινής
Μον. Περιβαλ. Μικροβιολογίας
Τηλ: (+30) 2610 969875
       (+30) 2610 969876
       (+30) 2610 997935
Fax: (+30) 2610 969875
Ε-mail: info@iwaterfood.gr


Τα τρία στάδια ελέγχου της επόμενης μέρας

Εφημερίδα Πελοπόννησος. Απόστολος Βανταράκης

Image may contain: Apos Vantarakis