Επικοινωνήστε μαζί μας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Εργαστήριο Υγιεινής
Μον. Περιβαλ. Μικροβιολογίας
Τηλ: (+30) 2610 969875
       (+30) 2610 969876
       (+30) 2610 997935
Fax: (+30) 2610 969875
Ε-mail: info@iwaterfood.gr


Συμβουλευτικές υπηρεσίες

To Μοριακό Κέντρο IWaterFood παρέχει επιστημονική υποστήριξη στα παρακάτω:

1. Καθορισμός πηγής προέλευσης μικροβιολογικής μόλυνσης
2. Διερεύνηση μόλυνσης σε γραμμή παραγωγής βιομηχανίας ττροφίμων
3. Επιδημιολογικές μελέτες τροφιμογενών και υδατογενών επιδημιών
3. Ανάπτυξη διαπίστευσης εργαστηρίου
4. Δημιουργία HACCP