Επικοινωνήστε μαζί μας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Εργαστήριο Υγιεινής
Μον. Περιβαλ. Μικροβιολογίας
Τηλ: (+30) 2610 969875
       (+30) 2610 969876
       (+30) 2610 997935
Fax: (+30) 2610 969875
Ε-mail: info@iwaterfood.gr


F.E.I.S. – Food & Environmental Information System, Σύστημα Διαχείρισης Εργαστηριακών Πληροφοριών (LIMS)

Πρόκειται για ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εργαστηριακών πληροφοριών (λογισμικό
LIMS), που έχει σαν στόχο να υποστηρίξει τη συλλογή πληροφοριών ενός εργαστηρίου και να
αυτοματοποιήσει τις διάφορες εργασίες, δηλαδή τη διαχείριση πελατών, παραγγελιών, δειγμάτων,
έκδοση πιστοποιητικών.

Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ