Δημοσιεύσεις

Τρόφιμα

14. M. Bellou, P. Kokkinos & A. Vantarakis. “Shellfish-Borne Viral Outbreaks: A Systematic Review”, Food and Environmental Virology, 2013, 5(1):13-23

13. P. Kokkinos, I. Kozyra, S. Lazic, M. Bouwknegt, S. Rutjes, K. Willems, R. Moloney, AM. de Roda Husman, A. Kaupke, E. Legaki, M. D’Agostino, N. Cook, A. Rzeżutka, T. Petrovic, A. Vantarakis, “Harmonised investigation of occurrence of human enteric viruses in the leafy green vegetables supply chain in three European countries”,  Food and Environmental Virology, DOI 10.1007/s12560-012-9087-8 (published on line: 21/09/2012), 2012

12. Panos G. Ziros, Petros A. Kokkinos, Kostas Papanotas, Apostolos Vantarakis  “Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) for the detection of Salmonella spp. isolated from different food types”, (Accepted for publication 18/07/2012) Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2(1), 152-161, 2012

Περισσότερα

 

Νερά

18. A. Vantarakis, M. Smaili, I. Detorakis, G. Vantarakis, M. Papapetropoulou. “Diachronic long-term surveillance of bacteriological quality of bottled water in Greece (1995-2010)”, Food Control, 2013; 33:63-67

17. Φράγκου Αικατερίνη, Κόκκινος Πέτρος, Γώγος Χαράλαμπος, Αλαμάνος Ιωάννης και Βανταράκης Απόστολος. «Επιδημιολογία της Λεγιονέλλας στη Νοτιοδυτική Ελλάδα», Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδος, 2011, Τόμος 8, Τεύχος 1

16. Apostolos Vantarakis, Kassiani Mellou, Georgia SpalA, Petros Kokkinos and Yiannis Alamanos. “A Gastroenteritis Outbreak Caused by Noroviruses in Greece”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2011, 8, 3468-3478

15. K. Fragou, P. Kokkinos, C. Gogos, Y. Alamanos and A.Vantarakis. “Prevalence of Legionella spp. in water systems of hospitals and hotels in South Western Greece”, International Journal of Environmental Health Research, 2011, 1-15

14. Petros A Kokkinos, Panos G Ziros, Αggeliki Mpalasopoulou, Alexis Galanis and Apostolos Vantarakis. “Molecular detection of multiple viral targets in untreated urban sewage from Greece”, Virology Journal 2011, 8:195

13. Mavridou A., E. Smeti, G. Mandilara, P. Boufa, M. Vagiona-Arvanitidou, A. Vantarakis, G.Vassilantonopoulou, O. Pappa, V. Roussia, A. Tzouanopoulos, M. Livadara, I Aisopou, V. Maraka, E. Nikolaou. «Equivalency testing of Lactose TTC agar (ISO9308-1:2000) with 5 culture media for the detection of E. coli in water samples in Greece», Water Science and Technology, Water Sci. Technol. 2010; 61(1):67-76

12. Filipidou, A,Parasidis, T,Alexandropoulou, I,Stavrou, E,Karlou, K, Vantarakis, A. “Detection of Infectious Pathogenic Viruses in Untreated and Treated Wastewater Samples from an Urbanised Area“. International Journal of Infectious Diseases 2008, 12: E104-E104

Περισσότερα

 

Περιβαλλοντικά δείγματα

10. Panos G Ziros, Petros A Kokkinos, Euaggelia Legaki and Apostolos Vantarakis. “Development of an optimized method for the detection of airborne viruses with real-time PCR analysis”, Virology Journal 2011, 8:369

9. P.A.Kokkinos, P.G.Ziros, D.Meri, S.Philippidou, S.Kolla, A.Galanis and A.Vantarakis “Environmental surveillance. An additional/alternative approach for the virological surveillance in Greece?” Int. J. Environ. Res. Public Health 2011, 8, 1914-1922

8. P.A.Kokkinos, P.G.Ziros, Α.Mpalasopoulou, A.Galanis, A.Vantarakis “Molecular detection of multiple viral targets in untreated urban sewage from Greece” accepted for publication in Virology Journal, 2011, 8:195

Περισσότερα

 

Επιδημιολογικές μελέτες

4. A.Papachatzopoulou, A.Kourakli, E.F.Stavrou, E.Fragou, A.Vantarakis, G.P.Patrinos, A.Athanassiadou “Region-specific genetic heterogeneity of HBB mutation distribution in South-Western Greece” 2010, Haemoglobin 34 (4), pp. 333-342

3. Vantarakis A, Nearxou A, Pagonidis D, Melegos F, Seretidis J, Kokkinos P, Zarkadis I, Parasidis T, Alamanos Y. An outbreak of hepatitis A in Roma populations living in three prefectures in Greece. Epidemiol Infect. 2010:138(7):1025-1031.

Περισσότερα

 

 

 

Τρόφιμα

View more

Νερά

View more

Περιβαλλοντικά δείγματα

View more

Επιδημιολογικές μελέτες

View more