Το Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής έχει άμεσα διαθέσιμη 1 χρηματοδοτούμενη θέση σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για υποψήφιο/α διδάκτορα. Η θέση είναι εργαστηριακή και αφορά Βιολόγους, Μοριακούς Βιολόγους, Χημικούς, Γεωπόνους κλπ