Προσωπικό-Συνεργάτες

Λίστα Μελών/Συνεργατών Εργαστηρίου

  • Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής Υγιεινής
  • Ζωή Κοτσίρη, Ιχθυολόγος Ωκεανογράφος M.Sc, Υποψήφια Διδάκτορας
  • Ζωή Αναστοπούλου, Βιολόγος M.Sc, Υποψήφια Διδάκτορας
  • Μαρία Αθανασίου, B.Sc Χημικός