Συμβουλευτικές υπηρεσίες

To Μοριακό Κέντρο IWaterFood παρέχει επιστημονική υποστήριξη στα παρακάτω:

  • Καθορισμός πηγής προέλευσης μικροβιολογικής μόλυνσης
  • Διερεύνηση μόλυνσης σε γραμμή παραγωγής βιομηχανίας τροφίμων
  • Επιδημιολογικές μελέτες τροφιμογενών και υδατογενών επιδημιών
  • Ανάπτυξη διαπίστευσης εργαστηρίου
  • Δημιουργία HACCP