Το Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών θα συμμετάσχει στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Επιδημιολογίας Aστικών Λυμάτων: Testing the Waters (TTW6) που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Cranfield, στην Οξφόρδη, 26-27 Ιουνίου 2023. Το συνέδριο επικεντρώνεται στην επιδημιολογία χρησιμοποιώντας ως δείκτη τα αστικά λύματα (Wastewater Based Epidemiology) και συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων EU SCORE και το Ευρωπαϊκό Κέντρο επιτήρησης ναρκωτικών ουσιών (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA). Οι συμμετέχοντες είναι εμπειρογνώμονες στους κλάδους που εμπλέκονται στην ανάλυση λυμάτων όπως ενδεικτικά: Επιδημιολόγοι, Χημικοί Περιβάλλοντος, Χημικοί Μηχανικοί, Φαρμακολόγοι-Τοξικολόγοι, Ιατροδικαστές και Ειδικοί σε θέματα Δημόσιας Υγείας.

Θέματα του συνεδρίου αποτελούν:

  • Η πρόοδος στην επιδημιολογία με βάση τα λύματα.
  • Πρόσφατες εξελίξεις στη μέτρηση νέων δεικτών υγείας του πληθυσμού.
  • Σύνδεση της ανάλυσης των λυμάτων με τη διαχείριση της Δημόσιας Υγείας
  • Προγράμματα παρακολούθησης μεγάλης κλίμακας ελέγχου ναρκωτικών ουσιών, ασθενειών, αξιολόγηση πολιτικών που χρησιμοποιούν δεδομένα παρακολούθησης λυμάτων.
  • Πολιτισμικές και νομικές πτυχές της παρακολούθησης ναρκωτικών.
  • Έγκαιρη προειδοποίηση για νέες ουσίες μέσω ανάλυσης λυμάτων
  • Έκθεση και χρήση χημικών ουσιών που προκαλούν ανησυχία
  • Λοιμώδεις και μη μεταδοτικές ασθένειες, των οποίων η παρακολούθησή τους μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επιδημιολογίας λυμάτων, όπως για παράδειγμα για τον Covid-19.
  • Νέες εφαρμογές και μελλοντικές προοπτικές

Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα του συνεδρίου.

https://www.cranfield.ac.uk/events/events-2023/testing-the-waters-6

TTW6 Event Programme