Επικοινωνήστε μαζί μας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Εργαστήριο Υγιεινής
Μον. Περιβαλ. Μικροβιολογίας
Τηλ: (+30) 2610 969875
       (+30) 2610 969876
       (+30) 2610 997935
Fax: (+30) 2610 969875
Ε-mail: info@iwaterfood.gr


Περιβαλλοντικά Δείγματα

Το κέντρο διαθέτει τον κατάλληλο εργαστηριακό σύγχρονο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την ανίχνευση ιών και βακτηρίων σε περιβαλλοντικά δείγματα όπως: λύματα, λυματολάσπη, λιπάσματα ζωικής προέλευσης, αέρας, επιφάνειες κ.λπ.

Μοριακές αναλύσεις για την ανίχνευση ιών

Ιοί στόχοι
Hepatitis A Virus
Hepatitis E Virus
Norovirus GI
Norovirus GII
Human Adenovirus
Porcine Adenovirus

 

Μικροβιολογικές αναλύσεις για την ανίχνευση βακτηρίων

Το εργαστήριο για τον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων εφαρμόζει κλασσικές μικροβιολογικές τεχνικές.

Βακτήρια
Βακτηριοφάγοι
Εντεροβακτηριακά Somatic coliphage
E.coli Male-specific (F+)
Salmonella spp.
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 22°C και 37°C
S.aureus
L.monocytogenes