Αναλύσεις νερού κολυμβητικών δεξαμενών

Τι είναι οι κολυμβητικές δεξαμενές:

Κολυμβητική δεξαμενή η κολυμβητήριο χαρακτηρίζεται η τεχνητή -εξολοκλήρου ή εν μέρει δεξαμενή-, η οποία τροφοδοτείται με νερό από κατάλληλη πηγή, η οποία χρησιμοποιείται για ομαδική κολύμβηση και αναψυχή.

Πιθανοί κίνδυνοι:

 • Δερματίτιδες
 • Λοιμώξεις των αυτιών και των παραρίνιων κόλπων
 • Επιπεφυκίτιδες

Και πιο σπάνια:

 • Γαστρεντερίτιδες
 • Λοιμώξεις του ουροποιογεννητικού συστήματος
 • Νόσος των λεγεωνάριων
 • Ιογενείς λοιμώξεις (π.χ. ηπατίτιδες)

Πρόληψη:

Δειγματοληψία και αναλύσεις:

Η δειγματοληψία και οι αναλύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται:

 • Στην έναρξη της λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής
 • Μετά από τυχόν επιδιόρθωση
 • Κάθε εβδομάδα (σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία)
 • Σε περιπτώσεις υποψίας μόλυνσης του νερού ο αριθμός των δειγμάτων και των εξετάσεων αυξάνει σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών.

Το IWaterFood είναι διαπιστευμένο εργαστήριο από τον ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025, αριθμός διαπίστευσης 550-3 και πραγματοποιεί όλες τις απαιτούμενες από το νόμο μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις και ιολογογικές αναλύσεις σε περίπτωση που είναι επιθυμητές.

 • Εξειδικευμένη εμπειρία
 • Μακροχρόνιες συνεργασίες με κολυμβητικές δεξαμενές δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Εξειδικευμένο προσωπικό
 • Κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέτρα ελέγχου