Περιβαλλοντικά Δείγματα

Το IWaterFood είναι διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ  και στις αναλύσεις λυμάτων. Στόχος μας είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η προστασία του περιβάλλοντος.

Το κέντρο διαθέτει τον κατάλληλο εργαστηριακό σύγχρονο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την ανίχνευση ιών και βακτηρίων σε περιβαλλοντικά δείγματα όπως: λύματα, λυματολάσπη, λιπάσματα ζωικής προέλευσης, αέρας, επιφάνειες κ.λπ.

Μοριακές αναλύσεις για την ανίχνευση ιών

Ιοί στόχοι
Hepatitis A Virus
Hepatitis E Virus
Norovirus GI
Norovirus GII
Human Adenovirus
Porcine Adenovirus

 

Μικροβιολογικές αναλύσεις για την ανίχνευση βακτηρίων

Το εργαστήριο για τον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων εφαρμόζει κλασσικές μικροβιολογικές τεχνικές.

Βακτήρια
Βακτηριοφάγοι
Εντεροβακτηριακά
Somatic coliphage
E.coli
Male-specific (F+)
Salmonella spp.
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 22°C και 37°C
S.aureus
L.monocytogenes